ATT TÄVLA ISLANDSHÄST....
De moderna Islandshästtävlingarna har utformats dels utifrån den traditionella isländska ridkonsten samt de tävlings- och uppvisningsformer som utvecklats på Island, dels utifrån den centraleuropeiska ridkonsten, anpassad till islandshästens säregenheter.

Gáska från Charlottenborg med Anna Jardelin i sadeln.

OVALBANAN
Ovalbanegrenarna avgörs på en bana som är som en 250 m lång och 4 m bred ridbana. Banan är -som namnet avslöjar- oval med rundade hörn , 12 m raksträcka på kortsidorna och 72 m raksträcka på långsidorna. Det som premieras i ovalbanegrenarna är lätt och harmonisk ridning med taktrena, lösgjorda och schvungfulla gångarter.

PASSRAKA
Passgrenarna rids på en rak, jämn och fast 250 m lång bana Man tävlar även på kortare distans, 150 m.

4- & 5-GÅNG
I 4-gångs uttagningen rider man på ovalbanan. I programmet ingår tölt, trav, skritt och galopp. I 5-gångsuttagningen har man även två försök på sig att visa flygande pass på långsidorna. 

TÖLT
Förmågan att rida tölt i ren takt på en häst som är lösgjord och bär sig själv samt i varierande tempo, förhöjer avsevärt ridturen. Därför har denna ridkonst fått en egen tävlingsgren.

PASS
Utöver de tre grundgångarterna och tölten, har många islandshästar en överväxel- flygande pass. Passen kräver starka, vältränade hästar med stark framåtdrift. Passen visas i 5-gång, passlöp och stilpass. Passgrenarna rids på en rak, jämn och fast 250 m lång bana Man tävlar även på kortare distans, 150 m. Gemensamt är dock alltid att de första 50 m rids i valfri gångart, vanligen galopp. 
Hästen måste ligga i pass hela den angivna sträckan och den snabbaste tiden räknas. I andra dagens heat grupperas hästarna efter första dagens tider så att de snabbaste rider tillsammans osv.

BEDÖMNING
Oavsett vilken gångart det är som ska bedömas, så är det samma grundkriterier som domarna tittar på - takt, tempo, aktion & form samt i vissa grenar även ryttarens sits och inverkningar. Bedömningen görs av 1-5 domare som sitter utspridda innanför ovalbanan efter varje ekipage visar de var för sig poäng från 0-10 (även med halvpoäng). Det viktigaste bedömnings kriteriet är takt följt av tempo.

Domarpoängen 4-5-6 representerar en medelprestation. För att överhuvudtaget få poäng måste gångarten visas minst 50 meter. Undantaget är galopp där det dessutom måste vara "rätt" galopp d v s höger galopp i höger varv eller vänster galopp i vänster varv.

FINALER
De fem bästa ryttarna i varje ovalbanegren går till A-final, medan ekipage 6-10 rider B-final. Vinnaren av B-finalen kan gå upp i A-final om ryttaren tycker att hästen orkar det. Finalen är på många sätt en helt ny tävling. Uttagningspoängen följer inte med och alla rider samtidigt på banan.

På speakerns kommando visas de olika momenten. Ett moment i taget tills domarna är klara, dock högst tre varv. I vissa klasser rids finalen likadant som uttagningen, men i andra visas samtliga gångarter i bägge varven. I de klasser där finalen rids som uttagningen avgör en majoritet av ryttarna om man ska rida höger- eller vänstervarv (ekipaget med högst uttagningspoäng har utslagsröst vid lika antal).

TÄVLINGSREGLEMENTET
Sedan 2016-04-01 gäller ett nytt tävlingsreglemente FEIF Rules and Regulations (R&R)  - enkelt kallad "the Rulebook". Alla tävlingar runt om i världen följer detta reglemente.

Dessutom kompletterar SIF dessa regler med regler anpassade till svenska förhållanden -Svenska Tillägget (TR)- där det finns sådant som kan utgöra undantag från R&Rs regler.

www.icelandichorse.se - se under "Tävling"