LITE KORT OM NÅGRA AV DE OLIKA TÄVLINGSGRENARNA I FIPO
För utförligare information läs mer i "FEIF Rules & Regulations" + det svenska tillägget.

ETT FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE GÅNGARTSGRENARNA:
Ju högre siffra i klassens betäckning - desto enklare ridprogram.

I femgångsgrenarna avslutas programmet med flygande pass vilket rids en och en längs ena långsidan.

Av den händelse man rider ensam på banan -vilket vi ibland gör på våra tävlingar- rids alla gångarter utom skritt i ett varv med början från ena kortsidan. Skritt rids ett halvt varv, Programmet börjar och slutar alltid mitt på ovalbanans kortsida.

När man ridit klart sitt program MÅSTE hästen tas ner i skritt.

FEIF Rules & Regulations" + Svenska tillägget finns att ladda hem från SIFs hemsida

Nya domarhandledningen finns att ladda hem från SIFs hemsida

TÖLT

T1 Tölt
T1 rids en och en med början i valfritt varv och valfri gångartsföljd
1. ett varv arbetstempo tölt. Gå ner i skritt och byt varv
2. ett varv arbetstempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna
3. ett varv ökat tempo tölt.

T3 Tölt
Denna gren rids med två eller fler ekipage samtidigt på banan, på speakerns kommando. Ekipagen delas in i grupper beroende på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv första momentet visas i
1. arbetstempo tölt.
Gå ner i skritt och byt varv
2. arbetstempo tölt med tydliga steglängdsökningar på långsidorna
3. ökat tempo tölt.

T5 Tölt
rids med två eller fler ryttare samtidigt på banan, på speakerns kommandon. Ekipagen delas in i grupper beroende på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv första momentet visas i
1. arbetstempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv
2. arbetstempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna

T6 Tölt
rids med två eller fler ekipage på banan, på speakerns kommando. Ekipagen delas in i grupper beroende på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv första momentet visas i
1. arbets till mellantempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv
2. arbetstempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar d v s utan tygelkontakt med hästens mun.

T7 Tölt
rids med två eller fler ekipage på banan, på speakerns kommando. Ekipagen delas in i grupper beroende på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv första momentet visas i

1. arbetstempo tölt
ta ner hästen till skritt och byt varv
2. valfritt tempo tölt

T8 Tölt
rids med två eller fler ekipage på banan, på speakerns kommando. Ekipagen delas in i grupper beroende på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv första momentet visas i

1. valfritt tempo tölt
ta ner hästen till skritt och byt varv
2. valfritt tempo tölt

FYRGÅNG

V1 Fyrgång
V1 rids en och en med början i valfritt varv och valfri gångartsföljd
1. arbetstempo tölt
2. arbets- till mellantempo trav
3. mellanskritt
4. arbets- till mellantempo galopp
5. ökad tölt

V2 Fyrgång
rids med två eller flera ekipage på banan, på speakerns kommando. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. arbetstempo tölt
2. arbets- till mellantempo trav
3. mellanskritt
4. arbets- till mellantempo galopp
5. ökad tölt

V5 Fyrgång
rids med upp till fem ekipage på banan, på speakerns kommando. Ekipagen delas in i startgrupper baserat på det varv som angetts vid anmälan. Detta är det varv alla moment visas i.
1. valfritt tempo tölt
2. arbets- till mellantempo trav
3. mellanskritt
4. arbets- till mellantempo galopp
 

 

 

FEMGÅNG

F2 Femgång rids med 2 eller fler ekipage på banan på speakerns kommandon. Ekipagen delas upp i startgrupper beroende på vilket varv man angett vid anmälan. Detta är det varv samtliga moment visas i. 
Ekipagen har tre försök att enskilt visa pass på ena långsidan. Poängen för pass baseras på ett medelvärde av de två bästa försöken.
Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

1. arbets- till mellantempo tölt
2. arbets- till mellantempo trav
3. mellanskritt
4. arbets- till mellantempo galopp
5. flygande pass (tre försök på en långsida)

ÖVRIGA KLASSER

FS1 Dressyr
Ryttaren utformar sitt eget program, som rids till valfri musik. Minst 10 och max 14 bedömningspunkter. Programmet ska inges skriftligt på särskild blankett till sekretariatet före tävlingens start.

Obligatoriska moment: Mellanskritt,  arbets- eller mellantempo galopp, övergångar mellan gångarter och tempon, byte av varv, böjda spår, halt, hälsning.

Möjliga moment utöver de obligatoriska: Trav, skänkelvikning eller öppna, ryggning,  bakdelsvändning, byte av galopp via skritt, trav eller tölt (enkelt galoppombyte)

Varje rörelse kommer endast att bedömas en gång per varv. dvs man kan inte utföra samma sak flera ggr i ett varv och få poäng. 

TR1 Trail
"Skicklighetsprov". Ska innehålla minst 5 delmoment t ex öppna grind, hoppa hinder, vatten, bro, töltslalom, rida med något på släp, lasta häst....

P2 Speedpass 80m med flygande start
Rids på passbana (rak grusväg) där det finns en sträcka på minst 50 meter före den 80 meter långa sträckan där tidtagning sker.

Ett ekipage i taget kommer till start. På starterns signal rider ryttaren till 50 m markeringen i valfri gångart. Då ekipaget passerar startlinjen starar tidtagningen på en visuell signal. Från 50 m markeringen fram till mållinjen skall hästen ligga i flygande pass.

Två försök rids.